NASTAVA > Zadaci

Razvoj dentalne višečlane nadogradnje


Sažetak:

U dentalnoj medicini poznato je da se protetski nadomjesci (dentalne krunice, mostovi, prečke i dr.), pričvršćuju na čeljust pacijenta uz pomoć dentalnog implantata. Između dentalnog implantata i protetskog nadomjestka postavlja se nadogradnja (eng. abutment) koji služi kao međučlan za spajanje. U određenim slučajevima kao što su ispravljanje kuta ugradnje implantata i različitih dubina implantata u zubnoj čeljusti ili uslijed zahtjeva za vijčanim spojem, potrebno je koristiti višečlane nadogradnje (eng. multi-unit abutment). Njihovi glavni nedostaci vezani su uz zahtjevnu geometriju dosjednih ploha te njihove nekompatibilnosti u kontekstu implantoloških sklopova različitih proizvođača.

U okviru ovog završnog rada, potrebno je razviti dentalnu višečlanu nadogradnju u suradnji s tvrtkom Neo Dens.

U radu je potrebno:

  • Analizirati komercijalna tehnička rješenja i pregledati postojeće patente za višečlane nadogradnje.
  • Analizirati geometriju nadogradnje korištenjem mjerenja dobivenih industrijskim CT uređajem te digitalnim mikroskopom.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja nadogradnje.
  • Izraditi računalni 3D model nadogradnje te specificirati postupak izrade.