NASTAVA > Zadaci

Razvoj ispitne opreme za verifikaciju sustava hlađenja baterijskih ćelija promjenom faze u prisilnom toku


Sažetak:

S ciljem zadržavanja temperature automobilskih baterijskih ćelija unutar željenog intervala, potrebno je odvoditi toplinsku energiju oslobođenu tijekom njenog punjenja i pražnjenja. Za zadovoljavanje takve potrebe, u automobilskoj industriji je uvriježeno korištenje dva principa odvođenja topline - korištenjem rashladnih ploča kojima struji rashladni medij te direktnim strujanjem medija preko baterijskih ćelija. Iako uobičajeni, oba principa pokazuju određene nedostatke, te se potencijalni principi hlađenja elektroničkih komponenti primijenjeni u vojnoj i svemirskoj tehnologiji počinju testirati i za potrebe automobilske industrije. Jedna od skupina tih rashladnih tehnika vezana je uz sustave za odvođenje topline s promjenom faze fluida u prisilnom toku, a preliminarna istraživanja ukazala su na moguće prednosti.

Cilj ovog diplomskog rada, koji se provodi u suradnji s tvrtkom Rimac Automobili, je primijeniti tehniku odvođenja topline s promjenom faze fluida u prisilnom toku te konstruirati ispitnu opremu za eksperimentalnu verifikaciju primijenjene tehnologije kod baterijskih sustava.