NASTAVA > Zadaci

Robotski uređaj za laštenje poda


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati robotski uređaj za laštenje poda. Uređaj treba koristiti baterijski pogon s kojim bi trebao raditi minimalno cca 20 min. Namjena uređaja je za površine od cca 1000 do 4000 m2.