NASTAVA > Zadaci

Rotaciona kosa za male poljoprivredne traktore


Sažetak:

Rotacione kose priključene na male poljoprivredne traktore se koriste se pri uređivanju većih travnatih površina. Potrebno je konstruirati rotacionu kosu koja će pogon dobivati putem standardnog priključka koji se nalazi na malom poljoprivrednom traktoru, imati mogućnost odabira visine košnje.