NASTAVA > Zadaci

Stroj za automatsko sklapanje rekuperatora topline


Sažetak:

Tvrtka POLY-REK d.o.o. proizvodi pločaste križne rekuperatore topline specijalno konstruirane od polipropilenskog materijala kako bi bili otporni na agresivne medije koji se mogu naći u tretiranom zraku. Učinkovitost povrata topline veća od 75% osigurana je velikom izmjenjivačkom površinom između dvije struje zraka. Kako bi se osigurala veća produktivnost proizvodnje, potrebno je konstruirati stroj za automatsko sklapanje rekuperatora koji će omogućiti prihvat materijala za izradu rekuperatora, vođenje i pozicioniranje materijala ovisno o projektnim karakteristikama, te sklapanje i lijepljenje rekuperatorskih ploča. U radu je potrebno: Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju stroja; Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja stroja; Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje; Odabrano projektno rješenje stroja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova te sigurnost korisnika pri korištenju stroja; Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju stroja potrebnu za izradu prototipa.