NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za strojnu berbu šljiva i višanja


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati priključak za strojnu berbu šljiva i višanja. Stroj mora ostvariti sljedeće funkcije: trešnju stabla, skupljanje ploda na jedno mjesto (gajbu) pomoću pokretne trake, uklanjanja lišća i malih grančica (koje su zajedno s plodom pale sa stabla). U radu stroj ne smije oštećivati stabla te se jačina trešnje (vibracija) mora moći prilagoditi. Prilikom konstruiranja voditi računa o sigurnoj uporabi stroja i zaštiti korisnika stroja.