NASTAVA > Zadaci

Uređaj za automatsko brisanje bijele školske ploče


Sažetak:

Kako bi se školske ploče mogle kontinuirano koristiti, potrebno ih je redovno brisati. S ciljem automatiziranja tog procesa potrebno je konstruirati uređaj koji će omogućiti pozicioniranje i prihvat uređaja na postojeće bijele školske ploče, prihvat i zamjenu sredstva za brisanje, te pogon sredstva za brisanje sukladno gabaritima školske ploče i potrebnim radnjama da bi se brisanje obavilo.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model uređaja i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.