NASTAVA > Zadaci

Uređaj za bušenje tla pogonjen traktorom


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati uređaj za bušenje tla prilikom sadnje mladica, postavljanja stupova i slično. Uređaj izvesti kao traktorski priključak, pogon priključka izvesti s izlaznog radnog vratila traktora. 

Za proračune opterećenja i određivanje performansi uzeti podatke s internetskih stranica proizvođača uređaja za bušenje i/ili proizvođača svrdla. Predvidjeti mogućnost izmjene svrdla, odnosno uporabe niza svrdala različitih promjera i za različite vrste tla.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.