NASTAVA > Zadaci

Uređaj za čišćenje zavara na okvirima od PVC profila


Sažetak:

Nakon zavarivanja okvira od PVC profila, zavare je potrebno obraditi kako bi se skinuo srh nastao zavarivanjem. Okvir od PVC profila (prozorski okvir, okvir vrata, prozorsko krilo, itd.) je potrebno prihvati i pozicionirati na uređaj, te omogućiti pripremu i čišćenje profila skidanjem srha oko svih zavara odgovarajućim izmjenjivim alatom.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model uređaja i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.