NASTAVA > Zadaci

Uređaj za ispitivanje stanje cijevi izmjenjivača topline


Sažetak:

Cilj ovog zadatka je konstruirati uređaj za ispitivanje cijevi izmjenjivača topline. Pri instalaciji, operater postavlja uređaj na cijevnu stijenu izmjenjivača te ga centrira u odnosu na raspored rupa, a zatim uređaj sam obavlja pozicioniranje sonde i prikupljanje podataka o stanju cijevi metodom vrtložnih struja (eng. eddy current). Kretanje dijelova konstrukcije treba biti neometano i uređaj mora obuhvatiti sva potrebna područja cijevne stijene. Pri konstruiranju je potrebno uzeti u obzir postojeća geometrijska ograničenja kao što su nosači same prirubnice i gabariti otvora u koji operater ulazi.