NASTAVA > Zadaci

Uređaj za ispucavanje loptica za stolni tenis


Sažetak:

Razvoj sportske industrije rezultirao je potrebom za razvojem uređaja za automatizaciju sportskih treninga. Sukladno tome, kod ljudi koji treniraju stolni tenis pojavila se ideja o uređaju koji bi samostalno ispucavao teniske loptice te tako omogućio individualni trening sportaša. Uređaj bi trebao omogućiti raznolikost treninga, rotaciju loptice, snagu ispucavanja, promjenjivi domet i kut ispucavanja, te tako simulirati serviranje loptice na različite pozicije i uz različite uvijete ispucavanja loptice.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model uređaja i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.