NASTAVA > Zadaci

Uređaj za otapanje potporne strukture 3D tiskanog modela


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati stroj za otapanje potporne strukture koja nastaje prilikom izrade modela tehnologijom brze izrade prototipova. Minimalne dimenzije uređaja su 300x500x300mm. Uređaj mora omogućiti zagrijavanje tekućine i kontrolu temperature te njihanje oko uzdužne i poprečne osi za zadani kut (kut se mora moći zadati u rasponu o 1 do 5 stupnjeva). Uređaj mora imati osiguranje pristupa tekućini (poklopac) te osiguranje od prskanja i nenamjernog prolijevanja. Uređaj mora imati otvor za ispuštanje tekućine s filterom (filter mora spriječiti istjecanje krutih komada potpore veličine veće od 3x3mm). Funkciju njihanja ostvariti električnim pogonom te predvidjeti mogućnost ručnog rada.