NASTAVA > Zadaci

Uređaj za zamatanje skupa brtvi u rastezljivu foliju


Sažetak:

Kako bi se brtve mogle jednostavnije transportirati, potrebno je skup od 10 brtvi zamotati u rastezljivu foliju. S ciljem ubrzanja tog procesa potrebno je konstruirati uređaj koji će omogućiti pozicioniranje i prihvaćanje skupa brtvi, prihvaćanje rastezljive folije, rotacijsko i linearno gibanje kojim se brtve zamataju u foliju. Pri tome treba voditi računa da je širina rastezljive folije manja od širine seta brtvi. Nakon prekrivanja seta folijom, folija se treba prekinuti, a zamotani set skinuti s uređaja i poslati na daljnju obradu.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju uređaja.
  • Izraditi računalni 3D model uređaja i tehničku dokumentaciju.

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.