NASTAVA > Zadaci

Vibracijsko sito za odvajanje lišća od maslina


Sažetak:

Čišćenje maslina od lišća nakon berbe manjim proizvođačima oduzima mnogo vremena. U Hrvatskoj je čest slučaj da se na istom posjedu nalaze različite sorte maslina čiji se plodovi značajno razlikuju po veličini i obliku. Na tržištu se pretežno nude uređaji za čišćenje koji koriste zračnu struju za separaciju. Kod takvih uređaja varijacija veličine ploda može predstavljati značajni problem. Stoga u ovom radu treba koncipirati i konstruirati uređaj na bazi vibracija koji će jednako dobro odvajati lišće od plodova bez obzira na veličinu i težinu plodova.

 

U radu treba:

  • Analizirati postojeće uređaje na tržištu;
  • Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta;
  • Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu;
  • Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.