NASTAVA > Zadaci

Web sustav za analizu patentnih zapisa


Sažetak:

U literaturi je općenito prihvaćeno da je kombiniranje novih i postojećih tehnoloških dostignuća jedan od glavnih principa razvoja tehnologije. Patentirani izumi predstavljaju opis skupa tehnoloških dostignuća u specifičnom području. Opisi patenata predstavljaju izvor informacija o tehnološkom razvoju koji se kontinuirano nadopunjuje preko 200 godina, te kao takav definira jedinstveni izvor podataka za identificiranje tehnoloških mogućnosti, prostora tehnologije te proučavanje razvoja specifičnih tehnoloških područja. Kako bi se omogućila podrška modeliranju razvoja tehnologije temeljem patentnih zapisa potrebno je razviti web sustav za automatsko pretraživanje i analizu patentnih podataka.

U radu je potrebno razviti web sustav koji će omogućiti:

  • Pretraživanje patentnih zapisa temeljem ključnih riječi ili patentnih klasifikacijskih kodova,
  • Prikazivanje rezultata pretrage grupirano prema glavnim značajkama patentnih zapisa i kreiranje kolekcija patenata za analizu,
  • Analizu patentnih podataka za kolekciju patenata agregirano s obzirom na značajke patentnih zapisa,
  • Analizu trendova evolucije patentnih zapisa za kolekciju patenata uključivo veze koje su citiranjem nastale među pojedinim patentnim zapisima,
  • Interaktivno korisničko sučelje za upravljanje sustavom i vizualizaciju rezultata.

Opseg implementacije sustava dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.