NOVOSTI

"AI and Beyond" program edukacije


Objavljeno: 27.10.2017., Autor: admin

Početak:

30.10.2017. 09:00

Završetak:

03.11.2017. 12:00

U organizaciji New England Complex Systems Institute, u Cambridgeu, MA, SAD održat će se petodnevni certificirani program o integraciji umjetne inteligencije i ljudi u tehničkim sustavima i organizacijama budućnosti. Program se bavi tematikom kako umjetna inteligencija mijenja osnove poslovanja i otvara nove mogućnosti za poboljšanje performansi organizacija i nove poslovne prilike. Osim toga, program prikazuje kako se usporedno s dinamikom usvajanja AI, mijenja i uloga ljudi. Fokus programa je na upravljanju kompleksnim socio-tehničkim sustavima koji kombiniraju komplementarne mogućnosti ljudske i umjetne inteligencije kako bi se temeljem toga ostvarila prednost u poslovanju. U programu će sudjelovati izv. prof. dr. sc. Mario Štorga.