NOVOSTI

Co-creative design for successful innovation


Objavljeno: 12.06.2017., Autor: admin

Početak:

13.06.2017. 00:00

Završetak:

14.06.2017. 00:00

U Bolzanu, Italija se održava međunarodna radionica na temu kreativnosti i inovativnosti u konstruiranju. Radionicu organizira Free Univeristy of Bolzano, a izv. prof. dr. sc. Mario Štorga sudjeluje kao pozvani predavač.