NOVOSTI

Gostujući profesor - Dr. Peter Törlind (LTU)


Objavljeno: 20.05.2016., Autor: admin

Dr. Peter Törlind s Lulea University of Technology, Švedska će od 23.05 do 03.06.2016. boraviti u Zagrebu kao gostujući profesor na našoj Katedri. Ovaj boravak ostvaren je u okviru suradnje temeljem Linnaeus-Palme programa razmjene nastavnika i studenata koji financira vlada Kraljevine Švedske. Dr. Törlind će tijekom boravka održati predavanja na kolegiju Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda.