NOVOSTI

Gostujući profesor - Dr. Phil Cash (TU Denmark)


Objavljeno: 15.04.2016., Autor: admin

Dr. Phil Cash s Technical University of Denmark će od 18.04. do 29.04.2016. boraviti u Zagrebu kao gostujući profesor na našoj Katedri. Ovaj boravak ostvren je u okviru suradnje na projektu HRZZ MINMED. Dr. Cash će tijekom boravka održati dva istraživačka seminara otvorena za javnost.