NOVOSTI

JAIST Human Life Design


Objavljeno: 25.03.2016., Autor: admin

Početak:

26.03.2016. 00:00

Završetak:

29.03.2016. 00:00

U Kanazawi, Japan će se održati međunarodna konferencija Human Life Design na kojoj će kao pozvani predavač sudjelovati izv. prof. dr. sc. Mario Štorga. On će tamo boraviti na poziv Prof. Yukari Nagai te održati pozvano predavanje pod naslovom "Monitoring, Measurement and Simulation of Individual and Teamwork Performance in Collaborative Product Development and Design".