NOVOSTI

Natječaj za asistenta/doktoranda


Objavljeno: 27.06.2016., Autor: admin

U Narodnim Novinama te na web stranicama Fakulteta je 27.06. 2016. objavljen natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Katedri za konstruiranje u Zavodu za konstruiranje. Rok za prijavu je 30 dana.