NOVOSTI

Obrana diplomskih radova - 20.01.2017.


Objavljeno: 20.01.2017., Autor: admin

Dean Deković uspješno je obranio diplomski rad pod nazivom Uređaj za instaliranje ispitnog manipulatora u horizontalni parogenerator.

Matej Požega uspješno je obranio diplomski rad pod nazivom Uređaj za čišćenje snijega na baterijski pogon.