NOVOSTI

Obrane doktorskih radova na Politechnico di Milano


Objavljeno: 09.02.2017., Autor: admin

Izv. prof. dr. sc. Mario Štorga sudjelovao je kao vanjski član komisije na obrani doktorskih radova kandidata Sare Saliminamin i Mehdi Parvina na Politechnico di Milano. Mentor radova je prof. Gaetano Cascini, a naslovi "Serious game for the next generation of technical systems: To improve the capabilities of R&D engineer in proposing ideas for the next generation of technical systems" te "Improving Ideas Novelty Based on OTSM-TRIZ Model of Contradiction".