NOVOSTI

Radionica SIG Design Theory


Objavljeno: 30.01.2019., Autor: admin

Početak:

28.01.2019. 00:00

Završetak:

01.02.2019. 00:00

Marija Majda Perišić, mag. math., sudjeluje na 12. radionici SIG Design Theory u Parizu koja se održava od 28.1. - 1.2.2019. U sklopu konferencije održat će predavanje Theory-Based Design Team Behaviour Simulation using the FBS Ontology.