NOVOSTI

Raspis natječaja za poslijedoktoranda TAIDE


Objavljeno: 21.12.2020., Autor: admin

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 15. prosinca 2020. godine, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu „Timska adaptibilnost u razvoju inovativnih proizvoda – TAIDE“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili računarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

Svi kandidati uz prijavu na Natječaj trebaju ispunjavati Opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 

Uz Prijavu na Natječaj svi kandidati trebaju priložiti sljedeće: 1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih uvjeta; 2. Životopis; 3. Bibliografiju, te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Na objavljeni Natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren 30 dana. Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se u roku od 30 dana od objave Natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, s naznakom „Za Natječaj“.

Za sve dodtane infromacije zainteresirani kandidati se mogu javiti na mario.storga@fsb.hr