NOVOSTI

Sastanak AB BM DS and ICED 17 PC u Montrealu


Objavljeno: 13.03.2017., Autor: admin

Početak:

13.03.2017. 00:00

Završetak:

17.03.2017. 00:00

Ovaj tjedan se na McGill sveučilištu u Montrealu održava godišnji sastnak upravljačkog i savjetodnavnog odbora međunarodnog udruženja The Design Society te programskog odbora međunarodne konferencije ICED17 koja će se održati u Vancouveru. Na sastanku s naše katedre sudjeluju prof. dr. sc. Dorian Marjanović, izv. prof. dr. sc. Mario Štorga, te dr. sc. Stanko Škec.