NOVOSTI

Sastanak Upravnog odbora Design Society na FSB


Objavljeno: 15.09.2016., Autor: admin

Početak:

16.09.2016. 00:00

Završetak:

17.09.2016. 00:00

U iduća dva dana, Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda Fsb ugostiti će sastanak Upravnog odbora međunarodnog udruženja the Design Society. Više informacija o udruženju dostupono je na adresi: www.designsociety.org