ZNANOST > Disertacije

Korisničko sučelje sustava za konstruiranje mehaničkih sklopova


Sažetak:

U radu je izložen model korisničkog sučelja sustava za konstruiranje mehaničkih sklopova temeljem planova. Da bi se odredili zahtijevi i smjernice razvoja modela korisničkog sučelja razmatran je proces konstruiranja, te je analiziran prikaz procesa konstruiranja planom. Opisan je model “inteligentnog” CAE sustava čiji je sastavni dio razmatrano korisničko sučelje. Temeljem provedenih analiza naznačeni su zadaci i uloga korisničkog suèelja u CAE sustavu. Razmatrana je trenutna situacija u razvoju grafičkih korisničkih sučelja, te metode i modeli pristupa koncipiranju i kreiranju korisničkih sučelja. Prikazana je struktura modela korisničkog sučelja uz opis pojedinih dijelova i programskih metoda korištenih u razvoju modela. Na osnovu opisa modela korisničkog sučelja kreiran je prototip koji je implementiran ostvarujući neposrednu vezu s bazom scenarija.

Mentor:

Autor:

Nenad Bojčetić

Godina:

1996.

Vrsta:

Magistarski rad (znanstveni)

PDF:

Nenad Bojčetić - magistarski rad (znanstveni)