ZNANOST > Disertacije

Model procesa obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava


Sažetak:

Timski rad je ključan element djelovanja gotovo svake organizacije, a učinkovit timski pristup razvojnim aktivnostima je preduvjet za uspjeh inovativnih razvojnih projekata. Voditeljima projekata razvoja tehničkih sustava potrebno je osigurati alate i metode uz pomoć kojih će se lakše nositi s izazovima koji proizlaze iz kompleksnosti upravljanja timskim radom. Postojeći alati i metode za modeliranje i simuliranje timskih aktivnosti još uvijek ne mogu nadopunjavati longitudinalne studije tehničkih razvojnih projekata. Kako bi se to omogućilo, potrebno je razviti formalne modele obrade informacija i interakcija za aktivnosti poput rješavanja problema, generiranja ideja ili prijenosa znanja u kontekstu razvoja tehničkih sustava. Implementacijom takvih modela u simulacijama timskog rada moguće je generirati skupove podataka potrebne za analizu utjecaja promjena u kompoziciji timova i načinu izvođenja radnih procesa te donošenje odluka pri realizaciji razvojnih projekata.

Mentor:

Autor:

Tomislav Martinec

Godina:

2019.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Tomislav Martinec - doktorski rad