ZNANOST > Disertacije

Povezivanje funkcija proizvoda i principa konstrukcijskog oblikovanja po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju


Sažetak:

Aditivne tehnologije omogućuju izradu proizvoda veće geometrijske, hijerarhijske i funkcijske kompleksnosti, a time i nove mogućnosti konstrukcijskog oblikovanja proizvoda. Dosadašnja istraživanja pokazuju da su dosad razvijene metode i alati konstrukcijskog oblikovanja za aditivnu proizvodnju većinom usmjerene na rekonstruiranje i prilagodbu postojećih proizvoda, a ne na razvoj novih proizvoda. Zbog toga se javila potreba za razvojem metoda i alata koji bi omogućili primjenu svih proizvodnih mogućnosti aditivnih tehnologija prilikom razvoja i konstrukcijskog oblikovanja novih proizvoda. Stoga je predloženo istraživanje usmjereno na rane faze konstrukcijskog procesa s ciljem da se razvojem novih metoda i alata za povezivanje pojedinačnih ili skupa povezanih funkcija proizvoda s konstrukcijskim principima oblikovanja po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju prevladaju nedostaci postojećih metoda i alata te unaprijede moguća konstrukcijska rješenja.

Mentor:

Autor:

Filip Valjak

Godina:

U izradi

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Filip Valjak - tema doktorskog rada