ZNANOST > Disertacije

Računalni model konstrukcijskog znanja


Sažetak:

Tema ove disertacije je razvoj strukture proširenog CAD modela. Prošireni CAD model čini sprega konstrukcijskog znanja i parametarskog CAD modela. Kao osnova za kreiranje strukture konstrukcijskog znanja uporabljena je semantika STEP standarda. Realizacija strukture konstrukcijskog znanja ostvarena je uporabom objektno orijentiranog pristupa. Parametarski CAD model kreiran je tehnikom modeliranja pomoću značajki. Prošireni CAD model, prilikom uporabe, manifestira kvazi inteligentno ponašanje realizirano pomoću ""rule based"" metode umjetne inteligencije. Dijelovi proširenog CAD modela spregnuti pravilima zaključivanja tvore jedinstvenu cjelinu i na taj se način ponašaju kao objekt u procesu konstruiranja proizvoda. Glavni rezultat istraživanja u ovom radu je prijedlog modela konstrukcijskog znanja. Predloženi model konstrukcijskog znanja podijeljen je u logičke grupe: • elementi – značajke i dijelovi koji tvore pojedine verzije proizvoda, • pravila – po kojima se aktiviraju pojedina znanja ovisno o odabranoj verziji, • dokumenti – digitalni ili fizički dokumenti koji tvore ili su vezani za određena znanja proizvodu, • aplikacije – vanjski računalni programi koji se aktiviraju ovisno o verziji proizvoda, postavke – predložene vrijednosti i dozvoljene granice u kojima se moraju nalaziti vrijednosti parametara te sustavi jedinica i postavke svojstava materijala, • ograničenja – definiranje dijelova koji moraju postojati u sklopu, ukoliko se želi uporabiti odabrana verzija proizvoda, te geometrijska ograničenja prilikom ubacivanja CAD modela u sklop, • relacije – načini postavljanja vrijednosti parametara geometrijskog modela proizvoda. Navedeni dijelovi konstrukcijskog znanja preslikani su u klase objektno orijentiranog računalnog modela konstrukcijskog znanja. Predloženi model je implementiran u CAD sustav Pro/ENGINEER uporabom JAVA programskog jezika i J-Link biblioteka.

Mentor:

Autor:

Nenad Bojčetić

Godina:

2001.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Nenad Bojčetić - doktorski rad