ZNANOST > Disertacije

Razvoj modela za opisivanje i sprezanje sklopova mehaničkih konstrukcija


Sažetak:

Rad sadrži prikaz mogućnosti kreiranja informacijskog modela za opisivanje sklopova mehaničkih konstrukcija. Analizirani su informacijski modeli koji se koriste za opis podataka. Posebna je pažnja dana zahtjevima koji nameću inženjerski problemi. Dan je prikaz opće informacijske strukture koja je osnova informacijskih modela kao i baza podataka. Istaknute su značajke i mogućnosti primjene različitih informacijskih modela u konstruiranju. U radu je dan prijedlog strukture informacijskog modela za prikaz mehaničkih sklopova. Korištene metode i tehnike pri definiranju strukture modela temelje se na EXPRESS informacijskom modelu, koji je 1994. usvojen kao međunarodni standard za opis i razmjenu informacija o proizvodu ISO10303 - STEP. Prikazani algoritmi omogućuju detaljan opis geometrijskih , topoloških i drugih relevantnih informacija o proizvodu, kao i pripadajuće relacije. Predloženi prikaz sklopa omogućuje realizaciju zapisa u formi koja je u potpunosti kompatibilna s većinom komercijalnih CAD sustava.

Mentor:

Autor:

Matko Jović

Godina:

1997.

Vrsta:

Magistarski rad (znanstveni)