ZNANOST > Disertacije

Strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja


Sažetak:

U radu je izložen prijedlog strukturiranja konstrukcijskog znanja obzirom na mogućnost zapisivanja i provođenja procesa konstruiranja planom. Strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja, temelji se na analizi, te potom sintezi čimbenika bitnih za provođenje i unapređenje konstrukcijskog procesa. Provedena analiza konstrukcijskog procesa i transformacije informacija osniva se na tri, za sustavno istraživanje strukture znanja, relevantna pristupa procesu konstruiranja. Analiziran je i kratko izložen pregled stanja u području primjene metoda umjetne inteligencije u konstruiranju, s osvrtom na tehnike prikaza i uporabe znanja. Izložen je prikaz procesa konstruiranja planom, te struktura i sintaksa zapisa plana, a objašnjeni su i aspekti korištenja plana. Akcijske funkcije, koje su operatori čvorova plana konstruiranja, tretiraju se kao temeljni dijelovi konstrukcijskog znanja, čijim se aktiviranjem transformira skup informacija. U radu se koncipira i strukturira konstrukcijsko znanje, te predlaže model za gradnju baze strukovnog znanja, utemeljen na sustavu akcijskih funkcija. Za područje strojarskih konstrukcija, poglavito strojnih dijelova i njihovih funkcionalnih sklopova, koncipirana je struktura znanja koja treba činiti osnovu za izradu baze strukovnog znanja. Pri tome je izdvojena svaka grupa strojnih dijelova zasebno po kriteriju osnovnog tehničkog principa i time omogućeno pregledno i brzo pretraživanje područja znanja elemenata strojeva predloženom strukturom jediničnih akcijskih funkcija.

Mentor:

Autor:

Zvonko Herold

Godina:

1997.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Zvonko Herold - doktorski rad