ZNANOST > Disertacije

Sustav za konfiguriranje proizvoda modularne arhitekture


Sažetak:

Poduzeća širom svijeta susreću se, zbog povećanja konkurentnosti na tržištu, s potrebom konstruiranja proizvoda prilagođenih zahtjevima individualnih naručitelja u što kraćem vremenskom periodu i uz što manje troškova. Poduzeća su pritom suočena s izazovom osiguravanja što veće varijantnosti proizvoda na tržištu, ali sa što manjom razlikom (u konstrukciji, proizvodnji, održavanju, …) među samim varijantama. Zbog toga je razvoj varijanata proizvoda potrebno sagledati kao konfiguriranje novih proizvoda, od ranije definiranih modula. Istraživanje predstavljeno u ovom radu usmjereno je k razvoju sustava za konfiguriranje proizvoda modularne arhitekture u mrežnom okruženju. U radu su objašnjeni pojmovi familije proizvoda, platforme proizvoda i arhitekture proizvoda, te je posebno naglašena modularna arhitektura proizvoda. Opisana su područja koja proces konfiguriranja obuhvaća, a to su konfigurabilni proizvodi, konfiguracijski sustavi, konfiguracijsko znanje i zahtjevi naručitelja. Ukratko su prikazana teoretska područja vezana uz istraživanje: teorija tehničkih sustava, aksiomatska teorija konstruiranja te teorija svojstva. Prikazana je također i metodologija razvijanja modula (MDF). Glavni cilj istraživanja u ovom radu je prijedlog informacijskog modela za podršku konfiguriranju proizvoda modularne arhitekture na temelju zahtjeva naručitelja. Predloženi informacijski model opisan je u skladu sa semantikom ISO 10303 (STEP) standarda i realiziran je korištenjem aplikacijskog protokola ISO 10303-214. Osnovni dijelovi informacijskog modela definirani su kao: zahtjevi i liste zahtjeva naručitelja, familija i varijante proizvoda, moduli i vrste modula, vrijednosti modula i zahtjeva, instance modula i struktura konfiguracija. Na osnovu predloženog informacijskog modela realizirana je računalna implementacija sustava za konfiguriranje proizvoda modularne arhitekture. Računalna implementacija sustava testirana je i potvrđena na realnom primjeru asinkronog klizno-kolutnog motora s trajno spuštenim četkicama.

Mentor:

Autor:

Davor Pavlić

Godina:

2003.

Vrsta:

Magistarski rad (znanstveni)

PDF:

Davor Pavlić - magistarski rad (znanstveni)