ZNANOST > Disertacije

Valorizacija kvalitete proizvoda kod optimalizacije njegovog kreiranja


Sažetak:

Nije dostupno.

Mentor:

Autor:

Ernest Vršec

Godina:

1982.

Vrsta:

Doktorski rad