Međunarodna suradnja

ZNANOST > O istraživanju > Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Suradnja s odgovarajućim zavodima i katedrama na mnogobrojnim svjetskim sveučilištima se očituje u različitim aktivnostima.


  • organizacija ljetne škole za doktoranda u području
  • razmjena doktoranata
  • sudjelovanje u povjerenstvima za obranu doktorskih disertacija
  • razmjena poslijedoktoranada i istraživača
  • suradnja na pripremi i izvođenju zajedničkih projekata
  • suradnja u organizaciji međunarodnih konferencija iz serije DESIGN i ICED
  • obajvljivanje znanstvenih publikacija
  • održavanje pozvanih predavanja