Međunarodna suradnja

ZNANOST > O istraživanju > Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Suradnja sa zavodima, katedrama i pojedincima s mnogobrojnih svjetskih sveučilišta se očituje kroz različite aktivnosti.


  • organizacija ljetne škole za doktorande u području
  • razmjena doktoranata
  • sudjelovanje u povjerenstvima za obranu doktorskih disertacija
  • razmjena poslijedoktoranada i istraživača
  • suradnja u pripremi i izvođenju zajedničkih projekata
  • suradnja u organizaciji međunarodnih konferencija iz serije DESIGN i ICED
  • objavljivanje znanstvenih publikacija
  • održavanje pozvanih predavanja