Brza izrada prototipova

GOSPODARSTVO > Brza izrada prototipova

Brza izrada prototipova

Od 2003. godine u Laboratoriju se nalazi i uređaj za brzu izradu prototipova, Dimension 3D tvrtke STRATASYS.


Tehnologija izrade koju koristi ovaj uređaj je FDM (Fused Decomposition Modelling). ABS (Akrilontril/Butadien/Stiren) žica se uvodi u temperaturno kontroliranu glavu stroja u kojoj se zagrijava do polu-tekućeg stanja. Zagrijani materijal se zatim ekstrudira kroz sapnicu u tankom sloju. Istodobno se kreira potporna struktura pomoću materijala koji se ekstrudira iz druge sapnice. Osnovne prednosti ove metode su brza i jeftina izrada prototipova, nema negativnog učinka na okolinu (nema toksičnih plinova), te je moguće brzo izmijeniti radni materijal. Negativna strana ovog postupka je preciznost izrade koje je ograničena debljinom slojeva (tj. debljinom žice s materijalom).

Minimalna debljina sloja materijala je 0.254 mm, a sloja potpore 0.33 mm. Posebno je potrebno naglasiti maksimalne moguće dimenzije prototipa koje iznose: 203 x 203 x 305 mm.

Postupak kreiranja prototipova ovim uređajem je sljedeći. Nakon što se u CAD programskom paketu kreira računalni model proizvoda potrebno je kreirati .STL datoteku sa zapisom geometrije u standardnom formatu za brzu izradu prototipova. Tako kreirana STL datoteka se učita u programsku aplikaciju Catalyst kojom se radi priprema i kontrola fizičke izrade prototipa. U programskoj aplikaciji Catalyst se odabire orijentacija prototipa te izrađuje programski kod za kreiranje prototipa od slojeva zadane debljine. U aplikaciji se također definira i tip potporne strukture. Kreirani programski kod se tada učitava u uređaj te se pokreće njegova fizička izrada. Nakon kreiranja izratka neophodno je odstraniti pomoćni materijal.