Raspored kolegija

NASTAVA > O nastavi > Raspored kolegija

Nastavni plan

Kolegiji Katedre obuhvaćaju dva međusobno povezana područja: metode razvoja proizvoda i računalne alate za podršku razvoju. Tijekom samostalnog i timskog rada studenti demonstriraju primjenu znanja oba područja kroz razvoj inovativnih proizvoda.


Sadržaj kolegija u nastavnom planu i njihova povezanost, rezultat je analize suvremenih trendova u podučavanju razvoja proizvoda i konstruiranja na najboljim svjetskim sveučilištima kao i rezultat suradnje koju nastavnici Katedre imaju s kolegama na tim sveučilištima.

Kolegiji preddiplomske razine se izvode na studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, dok se kolegiji diplomske razine izvode samo na studiju strojarstva.

Osim kolegija preddiplomske i diplomske razine koji su prikazani na gornjoj slici, kolegiji Katedre se izvode i na poslijediplomskom doktorskom studiju. Fokus tih kolegija je na modeliranju kompleksnih socio-techničkih sustava, teorijama konstruiranja te naprednim metodama i modelima za upravljanje informacijama u razvoju tehničkih sustava.

Više informacija o svim aktivnim kolegijima dostupno je ovdje

Do akademske godine 2003/04. i uvođenja postojećeg nastavnog plana koji je usklađen s Bolonjskim procesom, Katedra je izvodila kolegije: Uvod u računala, Primjena računala K, Osnove konstruiranja, Konstruiranje pomoću računala, Znanost o konstruiranju, Znanost o konstruiranju -praktikum, Metode optimizacije, Upravljanje CAD/CAM sustavom, Metode umjetne inteligencije u konstruiranju, Modeliranje tehničkih sustava, Teorija konstrukcijskog procesa i Teorija proizvoda.