Međunarodna nastava

NASTAVA > Međunarodna nastava

Međunarodna nastava

Međunarodna nastava na katedri izvodi se na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom dijelu studija.


Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija strani dolazni studenti mogu slušati pojedine kolegije Katedre na engleskom jeziku. Posebno vrijedi izdvojiti EGPR kolegij koji se izvodi samo na engleskom jeziku sa studentima stranih sveučilišta.

Osim EGPR-a, kolegiji koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku su:

  • Razvoj proizvoda
  • Teorija konstruiranja
  • Konstruiranje pomoću računala - CAD
  • Računalom integrirani razvoj proizvoda
  • Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign
  • Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda
  • Upravljanje konstrukcijskim uredom

Svi kolegiji na poslijediplomskom doktorskom studiju izvode se na engleskom jeziku.

Katedra također sudjeluje u izvođenju međunarodne ljetne škole za doktorande u području istraživanja u konstruiranju (Summer School on Engineering Design Reserch - SSEDR).