Linnaeus-Palme

NASTAVA > Međunarodna nastava > Linnaeus-Palme

O Linnaeus-Palme programu

Linnaeus-Palme program razmjene koji financira vlada Kraljevine Švedske uspostavljen je 2000. godine za razmjenu sveučilišnih nastavnika i studenata na preddiplomskoj i diplomskoj razini s ciljem ojačavanja suradnje među sveučilištima.


Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda je sudjelovala u Linnaeus-Palme programu s Luleå University of Technology u razdoblju od ak. godine 2012/13. do ak. godine 2015/16.

U okviru programa financirale su se tri vrste mobilnosti:

1. Potpora putovanju za pripremu projekata razmjene. Ta potpora odnosi se na putne troškove za etablirane nastavnike iz obje zemlje koji ostvarju međusobnu razmjenu s ciljem pripreme projekta mobilnosti.

2. Razmjena nastavnika u trajanju do pet tjedana. Za Linnaeus partnera (putuju izvan Švedske)potpora uključuje putne troškove plus troškove boravka prema normama navedenim od strane švedske vlade. Za stranog partnera (dolaze u Švedsku) potpora uključuje putne troškove i troškove boravka u Švedskoj.

3. Razmjena studenata u trajanju 1-2 semestra. Student mora imati završenu jednu godinu studija u svojj zemlji prije nego što program razmjene počinje. Studiranje u inozemstvu u tom razdbolju se smatra jednakovrijednim pandanom studija na domaćem sveučilištu.

Suradnja je rezultirala u razmjeni nastavnog osoblja (Dr. Peter Törlind -> FSB, izv. prof. dr. sc. Mario Štorga i dr. sc. Stanko Škec -> LTU), kao i boravkom studenata s FSB koji su proveli jedan semestar na LTU (Vanja Čemerin i Tvrtko Čorić u ak. godini 2014/15., te Jelena Šklebar i Nikola Horvat u ak. godini 2015/16).

Kao dugoročni rezultat ostvarene suradnje, potpisan je ERASMUS+ sporazum o mobilnosti između Sveučilišta u Zagrebu i LTU.

Koordinator projekta za LTU je bio Dr. Peter Törlind, a za FSB izv. prof. dr. sc. Mario Štorga.


Više informacija o Linnaeus-Palme programu (na švedskom): https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/2.38269/Forskningsprojekt/Linnaeus-Palme-projektet-1.180392?l=en