O nama

KATEDRA > O nama

Povijesni razvoj katedre

Počeci istraživanja i primjene teoretskih i praktičnih pristupa metodičkog konstruiranja, razvoja proizvoda i primjene računala životnom vijeku tehničkih sustava, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje obilježili su 70-te godine XX. stoljeća.


Glavne aktivnosti u tim područjima vezane su uz angažman dugogodišnjeg predstojnika Zavoda za elemente strojeva prof. dr. sc. Eugena Oberšmita ✝ (1970.-1983.), te voditelja Katedre za elemente strojeva i konstrukcije prof. dr. sc. Aurela Kostelića ✝ (1983.-1996.) .

Laboratorij za konstruiranje - CADlab, osnovan je 1986. godine čime su započela istraživanja i primjena 3D CAD sustava te metodičkog konstruiranja u nastavi na Fakultetu.

Današnja Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda osnovana je 1997. godine u sklopu tada novo ustrojenog Zavoda za konstruiranje. Voditelj Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda od njezinog osnutka do 2016. godine je bio professor emeritus dr. sc. Dorian Marjanović. Od 2016. do 2019. godine, voditelj Katedre je bio prof. dr. sc. Mario Štorga. Od 2019. do 2020. voditelj Katedre je bio prof. dr. sc. Neven Pavković. Od listopada 2020. do danas voditelj Katedre je prof. dr. sc. Mario Štorga.

Primarni zadatak Katedre je razvoj kreativnih i inovativnih potencijala studenata strojarstva brodogradnje i zrakoplovstva kroz niz kolegija koji su fokusirani na metodičko konstruiranje, razvoj proizvoda i usluga te računalne alate za podršku procesima razvoja.

Kroz niz temeljnih kolegija Katedre, studenti se u preddiplomskom dijelu studija upoznaju s metodologijama, alatima te praktičnim i teoretskim znanjima potrebnima inženjerima tijekom razvoja suvremenih tehničkih sustava. Na diplomskom dijelu studija, kroz niz specijalističkih kolegija Katedre, težište je nastave na integraciji i primjeni stečenih znanja u studentskim projektima, a teme diplomskih radova redovno su realni problemi iz gospodarstva.

Znanstveni rad Katedre i suradnja s gospodarstvom kroz niz međunarodnih razvojno-istraživačkih projekata fokusirana je na napredne modele, metoda i alate upravljanja inženjerskim znanjem i inovacijama u održivom razvoju tehničkih sustava, kao i na kreativne aspekte timskog rada u konstruiranju.